Vizibilitate tuturor!

Sunt adeptul suprimării formelor fără fond cu precădere prin educație, viziune comună, focalizarea energiilor, obiectivism și foarte multă răbdare.

Gestiunea fluxului de lucru. Cum gestionăm mărimea cozii de așteptare, durata ciclului de producție, debitul utilizând legea lui Little?

În continuarea articolului „Saturarea globală a sistemului. Atenție la utilizarea capacității! Limitarea cantității de muncă pentru evitarea saturării globale.

Gestiunea fluxului de lucru

Gestionarea fluxului de lucru este una din cele șase practici ale metodologiei Kanban:

  1. Vizualizarea fluxului de lucru,
  2. Limitarea cantității de muncă,
  3. Gestiunea fluxului de lucru,
  4. Politici explicite,
  5. Feedback regulat,
  6. Ameliorarea continuă bazată pe empirism și modele științifice cunoscute.

și implică cel puțin 3 măsurători:

  1. Numărul de elemente din coada de așteptare, sau mărimea cozii de așteptare,
  2. Durată parcurgerii sistemului de către elementele care constituie coada de așteptare, sau durata ciclului de producție (Cycle time),
  3. Debitul, numărul elementelor care tranzitează sistemul în unitatea de timp (exemple: 2 în fiecare zi, 3 pe săptămână, etc.).

Dacă numărul de elemente care formează coada de așteptare este ușor de măsurat, măsurarea timpului mediu necesar tranzitării sistemului poate fi destul de anevoioasă. Să spunem că avem sistemul de mai jos:

Sistem saturat global - exemplul  2

Câte elemente avem în coada de așteptare?

Sistem saturat exemplul 3 - www.cornel.fatulescu.ro

Răspunsul este 6.

Câte elemente au fost finalizate?

Sistem saturat global - Exemplul 4
Răspunsul este 3.Simplu?

De îndată ce ne-am obișnuit să vizualizăm munca, observarea sistemului devine mult mai ușoară, însă nu neapărat evidentă. Într-un sistem Kanban, performanța este dată și de durata ciclului de producție, ceea ce ne-ar asigura un debit optimal. Ca să putem calcula cât timp a trecut de când a intrat un element în „De făcut” și până când a ajuns în „Gata”, ar trebui să notăm pe fiecare cartelă kanban aceste informații, sau putem folosi Legea lui Little (care de fapt este o teoremă).

Legea lui Little

Legea lui Little ne permite să calculăm timpul mediu al elementelor care intră în coada de așteptare, timp necesar tranzitării sistemului la un anumit moment.Cantitatea elementelor din coada de așteptare este egală cu durata medie a tranzitării sistemului multiplicată de debit.

Legea lui Little

flux_cumulativ_-_Legea_lui_Little
Vizualizarea evoluției fluxului nostru poate fi ușurată prin reprezentarea măsurătorilor efectuate într-o diagrama de flux cumulativ. 

Cum ne poate ajuta legea lui Little în ciclului de producție?

Pentru a putea înțelege mai ușor foloasele legii lui Little, v-am pregătit simularea de mai jos:

dezvoltarea în flux continuu - sistem kanban

T1 – inițierea muncii

Nimic nu se află în progres.

Sistem saturat globa - Legea lui Little-T1

T2 – echipa își selectează munca

Maximum 3 cereri.

Sistem saturat global - Legea lui Little-T2

Din diagrama de flux cumulativ putem observa că durata ciclului de producție este de 3 zile:

ciclul de produc'ie T2 www.cornel.fatulescu.ro

T3 – O cerere trece în progres

Echipa continuă să selecteze noi sarcini și să le pregătească.

Sistem saturat global - Legea lui Little-T3

 

Ceea ce se afla în „De făcut” la momentul T3 a ajuns în „Gata” abia în momentul T7. De unde rezultă un ciclu de producție mediu de 4 zile.

ciclul de producție T3

T4 – O cerere este deja finalizată

Ciclul mediu de producție fiind de 3.5 zile.

Sistem saturat global - Legea lui Little-T4

T5 – încă o cerere finalizată

Sistem saturat global - Legea lui Little-T5

T6 – trei cereri finalizate

Sistem saturat global - Legea lui Little-T6

T7
Sistem saturat global - Legea lui Little-T7

T8

Sistem saturat global - Legea lui Little-T7

T9

Sistem saturat global - Legea lui Little-T9

T10

Sistem saturat global - Legea lui Little-T10

 T11

Sistem saturat global - Legea lui Little-T11

Rezumatul exercițiului

În tabelul de mai jos am rezumat datele simulării. Acestea ne pot ajuta la crearea diferitelor grafice care să susțină echipa în fixarea obiectivelor următoare.

Momentul T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
mărimea cozii de așteptare 0 2 4 4 3 4 6 4 3 5 4
durata ciclului de producție NA 3 4 3.5 2.5 3 4 3 2 NA NA
Debitul NA 0.666667 1 1.142857 1.2 1.333333 1.5 1.333333 1.5 NA NA

De exemplu, evoluția ciclilor de producție:

evoluția ciclurilor de producție

 

Gestiunea fluxului de lucru. Mărimea cozii de așteptare, durata ciclului de producție, debitul și legea lui Little.

Cornel FătulescuDacă doriți să aflați mai multe despre mine, Cornel Fătulescu, sau proiectele în care sunt implicat, vă invit să mă descoperiți și ca Chief Platform Officer la Pentalog, să mă urmăriți pe Facebook, ca investitor la wanttolearn, să citiți unul dintre primele articole despre mine și să mă contactați urmând ghidul de pe pagina de contact.

Acest articol a fost citit de 3377 ori